Türkiye’de devletin gösterim organı olan Resmi Gazete’nin kökeni, Sultan 2. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi’nin yönetiminde, 11 Kasım 1831’den itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan “Takvim-i Veka-i” gazetesine kadar uzanıyor.

Resmi Gazete, Cumhuriyet döneminde İstiklal Savaşı’nı yürütmek suretiyle Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafınca 7 Ekim 1920’de kuruldu.

Bu tarih Resmi Gazete’nin müessese zamanı olarak kabul edilirken ilk sayı 4 ay sonrasında 7 Şubat 1921’de “Ceride-i Resmiye” adıyla yayımlandı.

Gazetenin adı 10 Eylül 1923 tarihindeki 22’nci sayısında “Resmi Ceride”, 17 Aralık 1927 tarihindeki 763’üncü sayısında ise “T.C. Resmi Gazete” olarak değiştirildi.

“GAYR-I RESMİ KISIM”A 1923’TE YAYINLANAN 6 SAYISINDA YER VERİLDİ

İlk sayıdan 16’ncı sayıya kadar haftada bir, 16, 17 ve 18’inci sayıları iki haftada bir piyasaya çıkan Resmi Gazete’nin 19, 20 ve 21’inci sayıları ise gene haftada bir pazartesi günleri yayımlandı.

Resmi Gazete’nin 21’inci sayısı ile 22’nci sayısı arasına ise o dönem yaşanmış olan harp sebebiyle iki yılı aşkın bir süre girdi.

Bu süreçte kabul edilen 134 ve 338 numaralı kanunlar gazetede yayımlanmadan yürürlüğe konuldu.

Resmi Gazete’nin 1923’ün Eylül ayında piyasaya çıkan 6 sayısında “Gayr-ı Resmi Kısım”a yer verildi. Bu bölümde başta Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk ve öteki bazı devlet adamlarının dünyadaki gelişmelerle ilgili düşünceleri ile bazı Avrupalı gazeteci ve devlet adamlarının yazıları yayımlandı.

Çeşitli dönemlerde haftada 3 gün, haftada 1 yada ayda 1 olarak piyasaya çıkan Resmi Gazete, 7 Haziran 1925 tarihindeki 110’uncu sayısından itibaren ise ayda averaj 20 kere yayımlandı.

TÜRK ALFABESİYLE BASILMAYA BAŞLANDI

Türk Harflerinin Kabul ve Uygulamalı Hakkında Kanun’un 1 Kasım 1928’de yürürlüğe girmesiyle 1054’üncü sayısından itibaren Türk alfabesiyle basılmaya başlanan Resmi Gazete, 1929 yılından itibaren ulusal bayramlar, genel dinlence günleri ve pazar günleri haricinde her gün tertipli yayımlanmaya başladı.

Arkasından 1970’te meydana getirilen düzenlemeyle pazar günleri de çıkarılan ve son olarak 2009’daki yasal değişiklikle hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel dinlence günlerinde de yayımlanması mümkün hale gelen Resmi Gazete, mecburi ve acil durumlarda da “Mükerrer” şerhiyle aynı gün içinde birden fazla yayımlanabiliyor.

DİJİTAL DÜNYAYA ADIMINI 2000’DE ATTI

Resmi Gazete’nin seneler içinde meydana getirilen düzenlemelerle içeriğine ilişkin detaylar da netleştirildi.

Günümüzde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, internasyonal anlaşmalar şeklinde yasal olarak yürürlüğe giren tüm düzenlemelerin yer almış olduğu Resmi Gazete, “Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı ile İlanlar” bölümlerinden oluşuyor.

Resmi Gazete’nin 27 Haziran 2000’den itibaren çıkan metinleri, web üstünden de günlük olarak yayımlanıyor. Tüm Resmi Gazete sayılarına, ilk sayının yayımlandığı tarihten itibaren web üstünden erişilebiliyor.

Uzun seneler Başbakanlık tarafınca çıkarılan Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin peşinden piyasaya çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile web ortamında da Cumhurbaşkanlığınca yayımlanıyor.