Doğalgaz üretimden sanayiye insan yaşamının merkezinde olan bir enerji deposudur. Kullanım açısından varlıklı olan bu kaynak yer altından çıkarılır. Doğalgazı çıkarım maliyeti yüksek olsa da kullanım açısından varlıklı oluşu sebebiyle tercih edilir. Aşırı doğalgaz kullanımının dünya üstünde negatif bir tesiri vardır ve bu yüzden “doğalgaz yenilenebilir mi?” sorusunun cevabı aratılmaktadır. Bu kıymetli kaynakla ilgili bir öteki husus ise “doğalgaz enerjisi tükenir mi?” sorusudur. Uzmanlara nazaran uzun solukta başka kaynaklara yönelimin artması tavsiye ediliyor.

Doğalgaz Yenilenebilir Mi?

Doğalgaz yenilenebilir mi? Doğalgaz enerjisi tükenir mi? sorularının cevabı araştırılmakdır. Doğalgaz, fosil yakıtlar içinde yer alır ve yenilenebilir bir kaynak değildir. Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle şeklinde tabiatın devamlı olarak tekrardan üretebildiği kaynaklardır. Bunlar, insan müdahalesi olmadan organik süreçlerle sürekli olarak üretilirler.

Doğalgaz ise, milyonlarca yıl devam eden jeolojik süreçler sonucunda oluşan organik maddelerin çürümesi ve sıkışmasıyla meydana gelir. Bu süreç, doğalgazın oluşumunda fazlaca uzun süre alır ve bundan dolayı yenilenebilir bir kaynak değildir. Doğalgaz, organik gaz yataklarından çıkarılan ve bir zamanlar mevcud organik maddelerin yanma ürünüdür. Yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı doğalgazın bazı avantajları olsa da, bu, doğalgazın yenilenebilir olduğu anlamına gelmez. Doğalgazın yanma süreci, kömür yada petrol şeklinde öteki fosil yakıtlara nazaran daha temizdir ve atmosfere daha azca kirletici salınımı yapar. Sadece, doğalgazın kullanımı esnasında atmosfere salınan karbon gazları küresel iklim değişikliğine katkıda bulunur.

Doğalgaz Enerjisi Tükenir Mi?

Doğalgaz, dünyadaki mevcut rezervlerin tükenmesiyle sonuçlanabilen bir fosil yakıttır. Jeolojik süreçler sonucunda organik maddelerin çürümesi ve sıkışmasıyla oluşan doğalgaz, yer altı kaynaklarında bulunur. Sadece, doğalgaz rezervleri sınırlıdır ve çıkartıldıkça azalır. Bundan dolayı, doğalgaz enerjisi tükenme riski taşır.

Doğalgaz rezervleri, jeolojik koşullar ve keşfedilen biriki miktarına bağlı olarak belirlenir. Mevcut rezervlerin büyük bir kısmı hemen hemen keşfedilmemiş olabilir yada ekonomik olarak çıkarılabilir değildir. Bununla beraber, malum rezervlerin çıkartılmasıyla beraber, doğalgazın tükenme riski artar. Doğalgazın tükenme süreci, öteki fosil yakıtlar şeklinde uzun vadeli bir süreçtir. Sadece, dünya nüfusunun ve enerji talebinin devamlı artmasıyla beraber, doğalgazın tükenme süreci hızlanabilir. Ek olarak, doğalgazın kullanımının artmasıyla beraber, enerji şirketleri yeni rezervler bulmak ve çıkarmak için daha derin ve maliyetli arama ve çıkarma işlemlerine girişebilirler.

Enerji sektöründe, doğalgazın yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarına da daha çok yatırım yapılması, enerji çeşitliliğinin artması ve enerji güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynakları, organik olarak yenilenebilir ve sürdürülebilir oldukları için uzun vadeli enerji gereksinimlerini karşılamak için mühim bir rol oynarlar.