Türk Eximbank’ın Ümraniye’deki yeni genel müdürlük binasının açılışı gerçekleştirildi. Tecim Bakanı Ömer Bolat’ın da katılmış olduğu açılış programında konuşan Gömü ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye’nin son 20 yılda kuvvetli gelişme performansı gösterdiğini altını çizdi.

Çelik, geçmiş devrin kazanımlarını her alanda daha da ileriye taşıyacakları “Türkiye Yüzyılı”nda da katma kıymetli üretim ve ihracat olarak büyümeyle vatandaşların refah seviyesini çoğaltmak ve küresel kıymet zincirinde de daha da yükseltmek için durmaksızın çalışacaklarını beyan etti.

“7 AYDA 3 DEFA SERMAYE ARTIRIMI GERÇEKLEŞTİREREK, SERMAYEYİ 35,7 MİLYARA ÇIKARDIK”

Osman Çelik, Orta Vadeli Program’daki (OVP) hedefler doğrultusunda Türk Eximbank’ın yüksek teknoloji ve katma kıymetli ihracatın finansmanına yönlendirecek mekanizmalar kurarak mühim bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Çelik, Tecim Bakanlığıyla beraber yürüttükleri emek harcamalar kapsamında Türk Eximbank’ın ana para yapısını güçlendirdiklerini kaydederek, “7 ayda 3 kere ana para artırımı gerçekleştirdik. Böylece Sayın Genel Müdürümüzün de ifade etmiş olduğu şeklinde bankamızın sermayesini 13,8 milyar liradan, ödenmiş sermayesini şubat ayı itibarıyla 35,7 milyara çıkarmış durumdayız. 6 ayda 3 kat bir nakdi ana para artışı. Bu bakanlık olarak, hükümet olarak Eximbank’a verdiğimiz değerin de bir göstergesidir.” diye konuştu.

Bankanın ihracatçılara güvence kolaylığı sağlayarak kredi maliyetlerini azaltacak emekleri da sürdürdüğüne dikkati çeken Çelik, “Bu stratejik dönüşümün en mühim yönlerinden bir tanesi, ihracatçıların maliyetlerini azaltacak, güvence gereksinimlerini azaltacak şekilde bir emek verme içine girme noktasındaki gayretlerdir. Bu ana para artışının ana sebeplerinden biri de ana para ihtiyacı duymadan, ana para yeterlilik sorununda sorun yaşamadan önlemli bir halde kredibilitesi yüksek firmalarımızdan adım atmak suretiyle güvence ihtiyacını azaltmak dolayısıyla hem krediye ulaşımı kolaylaştırmak hem de kredi maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TCMB İLE ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE REESKONT KREDİ LİMİTİNİ 10 KATINA ÇIKARDIK”

Osman Çelik, ihracatçıların finansmana erişimini çoğaltmak amacıyla da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile beraber emek harcamalar yürüttüklerini anımsatarak, “Emekler neticesinde geçtiğimiz temmuz ayında 300 milyon lira olan günlük reeskont kredi limitini ilkin 1,5 milyar liraya hemen sonra da 3 milyar liraya yükselttik ve böylece günlük limitleri 10 katına çıkarmış durumdayız. Gelecek günlerde de gene bu aşamada yapılabilecek iyileştirmeler mevzusunda ilgili kurumumuzla görüşmelerimiz devam ediyor.” dedi.

Çelik, Türk Eximbank’ın güçlenen ana para yapısıyla ihracat ekosistemine sağlamış olduğu destekleri, katma kıymetli ihracata dönüştürmeyi hedeflediklerini aktardı.

Hükümetin ihracat odaklı gelişme stratejisi doğrultusunda, ihracatçılara olan desteklerini artırarak sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Çelik, “Bu kapsamda 7456 sayılı kanunla ihracat gelirlerine uygulanan kurumlar vergisi avantajında değişikliğe gidilmiş olup, kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanacak yüzde 25’lik kurumlar vergisi oranı, ihracat gelirleri özelinde 5 puanlık indirimle yüzde 20 olarak uygulanmaya başlanmıştır. Öteki bir deyişle ihracatçılarımızın münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançtan bir puan olarak uygulanan kurumlar vergisi indirim oranı 5 puana yükseltilmiştir.” diye konuştu.

“YENİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, BAŞLATTIĞIMIZ STRATEJİK DÖNÜŞÜMÜN BİR VİTRİNİ”

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Cenup de faaliyete başladıkları 1987’den beri mal ve hizmet ihracatı icra eden firmaların en büyük destekçisi olduklarını ve bankanın zamanı bir dönemine hep beraber şahitlik edildiğini söylemiş oldu.

Cenup, yeni genel müdürlük binasının, bankada başlattıkları stratejik dönüşüm ve tekrardan yapılandırma çalışmalarının bir vitrini bulunduğunu vurgulayarak, Eximbak’ın nakdi kredi desteklerine erişimi kolaylaştırmak adına güvence mektubunun yanı sıra Türk bankacılık sektöründe kabul görmüş olan öteki kredi teminatlarıyla da çalışmaya başladıklarını belirtti.

Bunu sağlamak suretiyle bankada kredi seyretme ve erken uyarı sistemlerini hayata geçirdiklerini kaydeden Cenup, “Gene kredi tahsis süreçlerini hızlandırmak adına otomatik kredi karar destek sistemlerin uygulamaya aldık. Gene finansal kapsayıcılığımızı çoğaltmak adına bilhassa faiz hassasiyeti olan ihracatçılarımızın Eximbank desteklerine erişimini sağlamak suretiyle bankamız içinde faizsiz bankacılık pencere sistemini kurduk. Faizsiz bankacılık danışma komitemizin uygunluğu ile hem sigorta tarafında, alacak sigortası tarafında hem de kredi tarafında faizsiz bankacılık ilke ve standartlara uygun birçok ürünü ihracatçılarımızın kullanımına sunmuş bulunmaktayız.” dedi.

“İHRACATÇILARIMIZIN YEŞİL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ DESTEKLEMEK ÜZERE 3,7 MİLYAR DOLAR KAYNAK TEMİN ETTİK”

Ali Cenup, sınırda karbon vergisi düzenlemesine de değinerek, bu kapsamda Eximbank’ta sürdürülebilirlik süreçlerini oluşturduklarını ve kredi tahsis politikalarının ana unsuru haline getirdiklerine dikkati çekti.

Cenup, “İhracatçılarımızın yeşil dönüşümle ilgili yapmış olduğu projeleri desteklemek suretiyle yurt dışı ana para piyasalarından ve internasyonal finansal kuruluşlardan 3,7 milyar dolar kaynak temin ettik ve bu deposu da ihracatçılarımızın kullanımına sunduk. Bu yıl içinde oldukça ciddi anlamda yeni kaynaklar, sürdürülebilir temalı yeni kaynakların arayışı içerisindeyiz. Buradaki çalışmalarımız son aşamaya geldi. Mühim bir oranda kaynak girişi sağlamayı hedefliyoruz. Gene ihracatçımızın yeşil ve dijital dönüşümle ilgili projelerini desteklemek suretiyle Tecim Bakanlığımızla birlikte uygun maliyetli, uzun vadeli kredi paketleri mevzusundaki çalışmalarımızla son aşamaya geldik.” şeklinde konuştu.

Gelecek dönemde bu paketlerle ilgili de açıklamalar yapacaklarını dile getiren Cenup, Eximbank’ın desteklerinin tabana yaygınlaştırılmasında bilhassa KOBİ’lerin finansmana erişimini önceliklendirdiklerinin altını çizdi.

“2023’TE İHRACATIMIZA SAĞLAMIŞ OLDUĞUMUZ DESTEK 42 MİLYAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ”

Türk Eximbank Genel Müdürü Cenup, KOBİ’lerin finansman erişimindeki en büyük problemi olan güvence sorununa kalıcı bir çözüm oluşturmak adına İhracatı Geliştirme AŞ’nin kuruluşuna katkıda bulunduklarını ve yüzde 5 hissedarı oldukları bilgisini paylaştı.

Cenup, “İhracatı Geliştirme AŞ, faaliyetine başladığı süreden bu yana ortalama yüzde 93’ü KOBİ olan 6 bin ihracatçıya 40 milyar lira kredi kullandırdık. Türk Eximbank desteklerinden faydalanan ihracatçılar içinde KOBİ’lerin oranı 2019’da yüzde 70’lerdeydi. Bugün bu oran yüzde 85’lere ulaşmış durumda. Gene KOBİ’lerin kredi desteklerinden almış olduğu hisse aynı dönemde yüzde 12’lerdeydi. Geçen yıl sonu itibariyle bu oran yüzde 28’e ulaşmış durumda.” ifadelerini kullandı.

Eximbank olarak 2023’te ihracatçılara 19,6 milyar dolar kredi desteği sağladıklarını dile getiren Cenup, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Gene Türkiye’nin en büyük alacak sigortası kurum yolu olarak sigortalamış olduğumuz vadeli ihracat alacakları 22,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2023’te ihracatımıza elde etmiş olduğumuz destek 42 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bakanlığımızın yapmış olduğu nakdi ana para girişleriyle, ödenmiş sermayemiz 35,7 milyar seviyesine öz kaynaklarımızla 60 milyar lira seviyesine ulaşmıştır. Kuvvetli öz kaynak ve ana para yapımızla önümüzdeki dönemde bunun kaldıraç etkisiyle ihracatçımıza 2024’te 24 milyar dolar nakdi kredi desteği ve 26 milyar dolar da alacak sigortası desteği olmak suretiyle 50 milyar dolarlık bir destek sağlamayı hedefliyoruz.”

Programa, Tecim Bakanı Ömer Bolat’ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Endüstri Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve bazı bankaların genel müdürleri katıldı.