Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Haziran’da yapılacak 2024 Liselere Geçiş Imtihanı (LGS) için ikinci örnek soruları yayımladı. Sınavın yapısı mevzusunda öğrencilere mühim bir ipucu durumunda olan örnek sorularda matematik sorularının daha kolay ve yapılabilir düzeyde olduğu değerlendirildi. Türkçe’de ise gene okuduğunu anlamaya yönelik sorular yer aldı. Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları örnek soruları ders ders SABAH’a değerlendirdi ve kalan zamanda öğrencilerin iyi mi emek vermesi gerektiğine yönelik şu önerilerde bulunmuş oldu:

MATEMATİK

Sual düzeylerini geçen yıllarla karşılaştırdığımızda matematik alanında daha yapılabilir soruların ağırlıklı bulunduğunu gözlemliyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin kalan son 4 ay süresince eksiklerini giderip, tamamlanmamış oldukları kazanımlar ile ilgili lüzumlu çalışmalarını yaparak ilerlemelerinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Öğrencilerimizi başarıya ulaştıracak en mühim perspektif; fazlaca sual değil tamamlanmamış olunan mevzu ve kazanımlardan sorular çözmek ve meydana getirilen hataların düzeltilmesine yönelik emek harcamalar yapmak olmalıdır.

TÜRKÇE

Türkçe dersinde bilhassa anlam bilgisi kazanımları, direkt data gerektirmeyen ve okuduğunu anlamaya dayalı kazanımlar olduğundan öğrencilerimizin bu konulardan bol miktarda sual çözmeleri ve kelime hazinelerini zenginleştirecek emek harcamalar yapmaları gerekmektedir. Bu yıl LGS geçtiğimiz yıldan değişik olarak tüm kazanımları içeren bir imtihan olacak. Çalışmalarının en mühim ayağı kelime hazinelerini geliştirmeye dayalı emek harcamalar olmalıdır. Öğrencilerimizin genel kültürlerini ve entelektüel birikimlerini artıracak yazı, tecrübe etme, fıkra tarzında yazılar okumaları sınava hazırlık sürecinde hem Türkçe dersine hem de öteki derslere mühim katkı elde edecektir.

FEN BİLİMLERİ

Fen bilimleri dersinin eğer olmazsa olmazı gözlem düzeneklerine gene fazlaca yer verildiğini görmekteyiz. Soruların kazanımlara uygun olarak, öğrencilerin grafik okuyup yorumlama, manipüle edebilme, çözümleme yapabilme becerilerini sorguladığını söyleyebiliriz. Sınava azca bir vakit kala öğrencilerimizin öncelikli olarak geçmiş mevzulara ilişik mevzu eksiklerini tamamlamaları ve yeni öğrenilen mevzuları günlük olarak yine etmeleri fazlaca mühim. Fazlaca sual çözmek yerine, nitelikli sorular çözmek, MEB tarafınca gösterilen örnek soruların ve geçmiş yıllarda çıkmış imtihan sorularının çözülmesi fazlaca kıymetli bir emek verme olacaktır.

İNGİLİZCE

Sorularda önceki yıllarda olduğu benzer biçimde kelime bilgisi ve okuduğunu anlama becerisi üstüne odaklanılmıştır. 5 örnek probleminin 3 tanesi negatif yönergeli hazırlanmış, böylelikle önceki yıllarda olduğu benzer biçimde öğrencilerin dikkatini ölçmek de hedeflenmiştir. Sınava sayılı günler kala öğrencilerimizin hedef kelimeleri tertipli yine etmeleri, sual yönergelerini dikkatle okumaları ve değişik tarzda sorular çözmeleri kalan süreyi en verimli şekilde kullanmalarını elde edecektir.

DİN KÜLTÜRÜ

Öğrencilerin 8’inci derslik müfredatına fazlaca iyi başat olmaları, konuların içinde yer edinen kavramları içselleştirmeleri, geçmiş yıllara yönelik temel dini kavramlara başat olmaları gerekmektedir. Muhakeme enerjisini ölçen sorularda, müfredattaki mevzulara bağlı kalmış olarak sorulara yaklaşmalarını, lüzumlu tekrarları yapmış olup derse kafi vakti ayırmalarını tavsiye ediyoruz.

İNKILAP TARİHİ

SORULARIN genel olarak güçlük seviyesi orta düzeydedir. Sınava hazırlık sürecinde şu ana kadar yayımlanmış örnek soruların yetersiz olduğu düşüncesindeyim. Öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde ilk olarak mevzuyu fazlaca iyi öğrenmeleri gerekmektedir. Mevzunun pekiştirilmesi sürecinde ise çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular çözülmeli, boşluk doldurma, mevzu özeti çıkarma, kavram haritası hazırlama benzer biçimde emek harcamalar yapılmalıdır.