Ziraat ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Ziraat Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci ve ilgili daire başkanlarının katılımıyla Adana İl Ziraat ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda Tarımsal Üretim Planlaması bilgilendirme toplantısı yapılmış oldu. Erdem, ekonomik, toplumsal ve çevresel açıdan yaşanmış olan gelişmeler ile küresel iklim değişikliği ve su kısıtının tarımsal üretimi mühim seviyede etkilediğini, öteki taraftan artan nüfus ve gelir seviyesi ile kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışının, naturel kaynakların etkin bir halde kullanılmasına imkân sağlayacak planlamaları mecburi hale getirdiğini söylemiş oldu.

Tarımsal Üretim Planlamasının bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi bakımından bir tüm olarak ele alındığını kaydeden Erdem, “Orta vadeli olarak ortaya koyduğumuz üretim planlaması ile ülke gereksinimleri doğrultusunda stratejik ehemmiyet arz eden ürünleri belirleyerek hangi ürünün hangi havzada ne kadar üretileceğini, azca talep dengesini sağlayarak besin güvenliği ve güvencesini sağlayacağız. İllerde oluşturulan teknik komiteler temelde 14 ürün üstünden üretimi planlayacak.” dedi.

Yapılacak çalışmaların sonucunda ürünlerin üretildiği havza sayılarının ortaya çıkacağına vurgu meydana getiren Genel Müdür Erdem, “Ülkemiz için her bir üründe tahmini üretim miktarı, hasıla, dış tecim öngörüsü, il bazında ise ürün deseni, tahmini üretim miktarı, ilin hasılası, o ilde üretilen ürüne nazaran ne kadar destek verileceği ortaya çıkacak. Böylece hem ülkemiz yapılacak planlama ile kazanacak hem de üreticimiz kazanmış olacak.” şeklinde konuştu.

Görüşmede bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılık ve su ürünler alanında yapılacak planlı üretimin yol hartası katılımcılara anlatılırken katılımcılarda sual, görüş ve önerileri ile planlı üretime geçişe katkıda bulunmuş oldu.

Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca ülke genelinde tüm paydaşların görüşlerinin alınmasının peşinden Ziraat Kanunu’nun 7’nci maddesinde meydana getirilen değişikliğe istinaden üretim planlamasına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla bir taslak mevzuat hazırlandı.

Tüm sektör paydaşları ve bakanlığın ilgili birimlerinden uzmanların katılımıyla nihai hale getirilen “Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik” 14 Eylül 2023 tarihindeki Resmi Gazetede yayımlandı. Düzenlemeyle ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak ziraat havzası yada işletme bazında hangi ürün yada ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına nazaran asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek ürün fazlası yada eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi planlanıyor.