Sıhhat alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 3 maddesi daha kabul edildi.

Söz mevzusu teklifin ikinci bölümünde yer edinen 3 maddenin daha kabul edilmesiyle beraber toplam kabul edilen madde sayısı 17’ye çıktı. Kabul edilen maddelere nazaran, Sıhhat Bakanlığına Bağlı Sıhhat Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Ana para Hakkında Kanun’da meydana getirilen değişiklikle, bu bağlamda istihdam edilen personele ek ödemenin usul ve esasları Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek.

Düzenlemeyle yan dal uzmanlığının teşvik edilmesi amacıyla uzman tabipler için öngörülen ek ödeme, yan dal uzmanları için 200 puan artırılarak ödenecek. Ek ödemenin yapılabilmesi için disiplin cezası almamış yada sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin haklı bir nedene dayanmaksızın ihlali sebebiyle uyarı edilmemiş olmak gerekecek.

Ödüllendirilerek motivasyonunun artırılması amacıyla meydana getirilen ek ödeme, uyarma cezası alanlara bir ek ödeme süreci, kınama cezası alanlara iki ek ödeme süreci, aylıktan kesme ya da aşama ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara üç ek ödeme süreci süresince yapılmayacak.

Bu düzenleme öğretim elemanları ve öteki personel için sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle savunması alınmak kaydıyla, bir sözleşme döneminde yazılı olarak hastane koordinasyon kurulu tarafınca bir kez uyarı edilenlere bir ek ödeme süreci, iki kez uyarı edilenlere iki ek ödeme süreci, üç kez uyarı edilenlere üç ek ödeme süreci ödeme yapılmaması şeklinde uygulanacak.

“Yükseköğretim Kurulu tarafınca, Ölçü kadro sayısı tespit edilecek”

İlaç analizlerinin ruhsatlandırmadan sonrasında yapılacağı düzenlendiğinden, Harçlar Kanunu’nda uyum düzenlemesi yapılacak. Bu kapsamda ilaçların ticarete çıkarılması için Sıhhat Bakanlığınca verilecek ruhsatnamelerin tarifesinde değişikliğe gidilecek. Üniversiteler, Sıhhat Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle kullanım protokolleri yaparak sıhhat uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütebilecek.

Üniversitenin beraber kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastaneleri, hem de üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi statüsü kazanacak. Üniversite öğretim elemanı kadrolarından beraber kullanılan eğitim ve araştırma hastanelerine tahsis edilecek bilimsel niteliği olan kadroların dağılımı ve nitelikleri Sıhhat Bakanlığınca belirlenecek. Bu kadrolara öğretim üyelerinin atamaları üniversite tarafınca Sıhhat Bakanlığının uygun görüşü alınarak yapılacak.

Öğretim elemanları ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ile sıhhat hizmeti sunumu için sözleşme imzalanabilecek. Üniversitenin birimlerine tahsis edilecek öğretim üyesi ölçü kadro sayısı, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafınca tespit edilecek.

“Görüşmelerden”

Mutluluk Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Türkiye’nin, şahıs başına düşen doktor sayısı açısından OECD ülkeleri içinde son sırada bulunduğunu belirterek, “Doktor azca, hasta sayısı oldukça. Dolayısıyla, ne oluyor? 1 hekimin 1 hastaya ayırdığı averaj süre, oldukça kısıtlı bir süre oluyor.” diye konuştu.

Doktorların stratejik personel olarak duyuru edildiğini aktaran Şahin, “Stratejik personel oldukları için eşi hususi sektörde çalışan doktorlarımız ve o stratejik personele nazaran daha alt seviyede olan, eşi kamu görevlisi olan doktorlarımız mazeret belirleme hakkından yararlanamıyor. Sonrasında ne oluyor? Aile birlikleri bozuluyor.” dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, Tekirdağ’da SMA TİP-1 hastası Yağız Batu Demirtaş ve Cenup Elmacı’nın fotoğraflarını göstererek, “Şimdi sorsam, ‘Türkiye SMA tedavisini karşılayan ülkeler içinde’ diyecekler. Öyleyse bu çocuklar niçin iyileşemiyorlar? Bu çocuklar tedavi olabildikleri için mi ölüyorlar?” şeklinde sordu.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, hastaların ilaca kolay erişimi için yerli ilaç politikalarının uygulanması, yerli ilaç endüstri desteklenerek ilaçta dışa bağımlılığın azaltılması icap ettiğini belirtti.

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, özgürlüğün olmadığı yerde toplumsal sağlıktan bahsedilemeyeceğini belirterek, “Bir tek ana dilde sıhhat hizmetinde değil, yaşamın her alanında, baskılayıcı zihniyetin olduğu her yerde cemiyet sağlığının iyileşmesi mümkün olmaz.” ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, ilaç sektörünü bağımsızlaştırmak için acilen bir seferberlik duyuru edilmesi icap ettiğini söyleyerek, “‘İlaçların ruhsatlandırma sürecini hızlandıracağız’ diyerek, halk sağlığını tehlikeye atacak düzenlemeler yapıyorsunuz.” dedi.

Sarı, hastaların denetimsiz ilaç kullanmaya itildiğini savundu. Kanun teklifinin 17. maddesinin kabul edilmesinin peşinden TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Adan, aradan sonrasında Komisyonun yerini almaması üstüne birleşimi, yarın saat 14.00’te toplanmak suretiyle kapattı. (AA)