Tecim Bakanlığı, ayakkabı ürün güvenliğinin sağlanması için sahte-taklit ayakkabı üretim ve satışına karşı denetimlere ağırlık verileceğini bildirdi. Bakanlık, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği işbirliğiyle Afyonkarahisar’da “Ayakkabı Sektöründe Yaşanmış olan Problemler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” gerçekleştirmiş oldu. Çalıştayda, ayakkabılara ilişkin tüketici mağduriyetlerinin asgari seviyeye düşürülmesi ve sorunların ele alınması amaçlandı. Çalıştayda meydana getirilen tespitlere bakılırsa, son yıllarda tüketici yargıcı heyetlerine meydana getirilen ayakkabı ürünlerine ilişkin şikâyetlerde artış görüldü. 2023’te tüketici yargıcı heyetlerine meydana getirilen 727 bin 630 başvurudan 91 bin 527’si kısaca toplam başvuruların yüzde 12.6’sı ayakkabı ürünlerine yönelik yapılmış oldu.