ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple (XRP) arasındaki davada, mühim bir gelişme yaşandı.

SEV ve Ripple şirketi içinde ortalama 3 senedir devam eden davada yargıcın sonucu şaşırttı. Pazartesi günü görülen mahkemede bir yargıç, SEC’nin talebine karşılık vererek Ripple’ın 2022-2023 mali tablolarını ve XRP’nin kurumsal satışlarına dair belgeleri paylaşmasını emretti.

SEC, yargı sürecinin daha net ve sıhhatli bir halde yürütülebilmesi için bu belgeleri geçtiğimiz dönemde talep etmiş fakat Ripple cephesi gizlilik şartlarını öne sürerek karşı çıkmıştı.

Fakat geçtiğimiz yıl, New York Cenup Bölge Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres, kurumsal satışların menkul kıymet kapsamında, biresysel satışların ise bu kapsamda olmadığına karar vererek söz mevzusu belgelerin talep edileceğinin sinyalini vermişti.

Ripple gene de bu karara itiraz ederek, firmanın mali sağlığının mevzuyla ilgisiz bulunduğunu altını çizdi. Gene de yargıç bu itirazı geri çevirdi ve dava sürecinin hızlanması için lüzumlu olan belgelerin saklı tutulmasını yanlış olarak nitelendirdi.

.u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17 , .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17 .postImageUrl , .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17 , .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17:hover , .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17:visited , .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17:active { border:0!important; } .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2C3E50; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17:active , .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #34495E; } .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #eaeaea; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17 .postTitle { color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17 .ctaButton { background-color: #34495E!important; color: #eaeaea; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://koinbulteni.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17:hover .ctaButton { background-color: #2C3E50!important; } .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17 .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u629ab23e21f2c9c0fbbf4a10def6bc17:after { content: “”; display: block; clear: both; }

İlgili yazı:  Ripple ve Cardano Kurucusundan Dava Haberleri Sonrası Izahat

SEC’nin XRP Satışları ile İlgili Talebi Ripple’ın Tüm İtirazlarına Karşın Onaylandı! isminde yazı Tugay Erdem tarafınca hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.