İnsan üreme sistemi, yaşamın temel taşlarından biri olarak bilinir ve bu sistemin karmaşık işleyişi, spermatogenez benzer biçimde süreçlerle aydınlatılmaktadır. Bu kapsamda spermatogenez biyolojik açıdan en fazlaca dört gözle beklenen mevzular içinde yer verilmiştir. Spermatogenez, erkeklerdeki üreme sürecinin temelini oluşturan, testislerde gerçekleşen bir vakadır. Spermatogenez nedir? Spermatogenez iyi mi oluşur ne süre adım atar ve biter?

Spermatogenez Nedir?

Spermatogenez özetlemek gerekirse erkeklerde sperm üretimi şeklinde ifade edilebilir. Spermatogenez, erkeklerde sperm hücrelerinin oluşumunu ve gelişimini ifade eden bir süreçtir. Bu süreç, testislerin içinde gerçekleşir. Spermatogenez, sperm hücrelerinin mitoz bölünmesi, meyotik bölünme ve spermatidlerin olgunlaşması benzer biçimde aşamalardan oluşur. Netice olarak, olgunlaşan spermler epididimis kanalına doğru ilerler ve burada depolanır, arkasından üreme sistemine aktarılır.

Spermatogenez Iyi mi Oluşur, Ne Vakit Adım atar ve Biter?

Spermatogenez süreci, puberte öncesinde adım atar. Spermatogoniumlar, testislerde bulunan seminifer tübüllerin bazal membranına tutunmuş olarak bulunan diploid hücrelerdir. Spermatogoniumlar, mitoz bölünme ile çoğalır ve bir kısmı “spermatogonium” formunu korurken, ötekiler “primer spermatosit” isminde olan bir hücre tipine dönüşür. Primer spermatositler, meyotik bölünme geçirerek iki aşamalı bir bölünme süreci geçirir. İlk meyotik bölünme, sekonder spermatositleri oluşturur. Arkasından, ikinci meyotik bölünme ile haploid spermatidler oluşur. 4. Spermatidler, spermiyogenezi isminde olan bir süreç süresince olgun sperm hücrelerine dönüşür. Bu süreçte, spermatidlerin morfolojisi ve yapısı değişmiş olur, bir baş ve bir kuyruk oluşturulur ve fazla sitoplazma atılır. Olgunlaşan sperm hücreleri, seminifer tübüllerden epididimise doğru ilerler. Epididimiste depolanırlar.

Spermatogenez, bir takım aşamadan oluşan karmaşa bir süreçtir. Spermatogenez, erişkinlik döneminde (çoğu zaman averaj 12-14 yaşlarında) adım atar ve adam yaşamının devamı süresince devam eder. Erişkin bir erkekte, spermatogenez devamlı olarak gerçekleşir ve yaşam süresince devam eder, sadece yaşla beraber sperm kalitesi ve miktarı azalabilir.