Cumhurbaşkanlığı Müdafa Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Antalya’daki Belek Gezim Merkezi’nde düzenlenen “Müdafa ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı”na katıldı. Görgün, konferansın kapanışında yapmış olduğu konuşmada, müdafa sanayisinin büyük bir aile bulunduğunu söylemiş oldu.

Bu aile var oldukça küresel güç Türkiye vizyonuna her geçen gün daha da güvenli adımlarla ilerleyeceklerini vurgulayan Görgün, müdafa sektörü güçlenen Türkiye’yi, yükselen yıldız noktasına kararlılıkla taşıyacaklarını belirtti.

Çalıştayda katılımcılardan gelen önerileri not ederek dikkate aldıklarını ifade eden Görgün, “Gelen tavsiyeler içinde, başkanlığımızın sektörde ihracat odaklı dönüşümü ve teşkilat yapısının güçlendirilmesi ihtiyacı, ihracata yönelik yeni finansman modellerinin ortaya konulması gerekliliği, NATO ülkeleri ve ihalelerine yönelik olarak odaklı çalışmaların başlatılmasının önemi, devletten devlete satış ve internasyonal ortaklık şeklinde yenilikçi proje ve ihracat modellerinin yürürlüğe alınması yer aldı.” diye konuştu.

Görgün, gelen öteki önerileri ise şu şekilde sıraladı:

“Alt sistem üreticileri ve KOBİ’lerin ihracat faaliyetlerine daha etkin bir halde katılımının organize edilmesi, müdafa sanayimizin internasyonal fuarlara katılım desteğinin artırılması, ihracat informasyon yönetim sisteminin kurulması, müdafa sanayisinde üretilen ürünlerin sivil sektörlerde çift kullanımlılık esasına dayalı olarak yaygınlaştırılarak ihracatın geliştirilmesinin desteklenmesi.”

Her tavsiye, düşünce ve görüşün kendileri için mühim bulunduğunu dile getiren Görgün, önerilerin üstünde tek tek emek harcayarak kısa vadede mühim ve eleştiri adımlar atacaklarını kaydetti.

Kısa vadede atacakları adımlar ve sektöre yönelik tavsiye ve talimatları içinde birinci mevzunun ihracatın finansmanı bulunduğunu ifade eden Görgün, şu şekilde konuştu:

“Bu mevzuda Gömü ve Maliye Bakanlığımız ile görüşüyoruz. Yeni, doğrusu mevcutta olmayan finansal kaynaklar bulacak ve ihracatın uzun vadeli finansmanını sağlayacağız. Bunun için mesafe aldık, inşallah bu yıl içinde güzel gelişimleri paylaşacağız. İkinci mevzumuz verimlilik ve sinerji. Bir taraftan ihracatımızı artırmayı hedeflerken öteki taraftan da ne olursa olsun ve ne olursa olsun verimli ve sinerjik emek vermeyi da öğrenmeli ve bunu önemsemeliyiz. Başta vakıf şirketlerimiz olmak suretiyle tüm müdafa endüstri ekosistemimiz, yurt dışındaki ofis ve şirketlerimiz ile ortaklaşmalı ve gider mükerrerlikleri başta olmak suretiyle her harcamaya ve görüntü dağınıklığına dikkat etmeli. Üçüncü mevzu ise gelişimi ölçmemiz ve ödüllendirilmemiz. İhracatın artırılmasında dünyada uygulanan performans göstergelerini ve ölçümlerini ne olursa olsun şirketlerimize adapte etmeli ve bu göstergeleri performans yönetim sistemlerimiz ile ilişkilendirerek ölçmeli ve ödüllendirmeliyiz.”

Dördüncü ve en mühim mevzunun başkanlık bünyesinde kurulması tavsiye edilen NATO Müdürlüğü olduğuna işaret eden Görgün, “Bu mevzuda kısa vadede organizasyonel bir adım atacak ve yapılanmamızı buna bakılırsa şekillendireceğiz. Yapılandırılacak müdürlüğümüz ek olarak Avrupa Birliği, OECD, Birleşmiş Milletler ve OCCAR ilişkileri ve faaliyetlerini takip edecek.” ifadelerini kullandı.

Görgün, kuvvetli bir irade ve sürdürülebilir ihracat stratejisiyle Türk müdafa sanayisinin küresel pazardaki konumunu daha da güçlendireceklerini kaydetti.