2023/295 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun detaylı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve detaylı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üstünden 2023/295 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın eşeysel, mahiyeti, bulunmuş olduğu yer, muhammen kıymeti ve mühim vasıfları:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, YAKA Mahalle/Köy, 17751 Ada, 6 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz;…

Adresi : Yaka Mahallesi, Kökpınar Caddesi No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.324 m2

Arsa Oranı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli bayındır planında 2 kat İkiz ayrık konut sahasında yeralmaktadır. İmar parametreleri TAKS:0,15 ve KAKS:0,20 olarak belirtilmiştir.

Kıymeti : 11.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki şeklinde

Artırma Detayları

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 – 13:40

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 – 13:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 – 13:40

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 – 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01986508

#duyuru.gov.tr