Sayı : 2023/1380 Esas 23/01/2024

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Meydana gelen) davası sebebiyle dava mevzusu Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Bostanbaşı Mahallesi 1844 parsel üstünde G blok 13 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaza ilişkin, davalı Mehmet oğlu, Yeşilyurt/MALATYA 1977 doğumlu,T.C. 195*****890 ÖMER BİNBAŞIOĞLU tebliğe yarar adresi tüm aramalara karşın tespit edilemediğinden adı geçenin duruşma günü olan 27/06/2024 günü saat 11:20’de mahkememizde hazır bulunmadığı yada kendisine temsilen bir vekil göndermediği takdirde yargılamanın yokluğunda devam edilip karar verileceği hususundaki duruşma gününü tebliğin yerine kaim olmak suretiyle duyuru olunur.

Basın No: ILN01985744

#duyuru.gov.tr