ESAS NO : 2023/1619 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle

ADA NO : 1190

PARSEL NO : 14

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ekrem YILDIRIM, Halil İbrahim YILDIRIM, Selim YLIDIRIM, Salih YILDIRIM, Mehmet YILDIRIM, Fatma ÇAKIR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davaya mevzu Samsun ili, Canik ilçsi, Yeni Mahalle 1190 ada 14 parselde davalıların hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı sonucu ile ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı meydana getiren davacı yönetim, maliki cinsel ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı yönetim tarafınca mahkememizin 2023/1619Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca

duyuru olunur. 26/12/2023

Basın No: ILN01981389

#duyuru.gov.tr