Arapça kökenli kelimelerin anlamlarını araştıran kişiler tarafınca “Tağut nedir, ne demek?” sorusuna da çoğunlukla cevap arandığı görülür. Söz edilen bu sözcüğün tanımlanabilmesi amacıyla “Kuranda tağut nedir, kime denir?” sorusuna cevap olan bilgiler de öğrenilmelidir. Bu sayede günümüzde tağut örnekleri kapsamına dahil olan kavramlar, İslami terimler dizgesi ve Kur’an-ı Kerim’de yer edinen ayetler çerçevesinde sıralanabilir.

Tağut Nedir?

Kur’an-ı Kerim’de geçen sözcüklerden önde gelen tağut, Türkçe tanımı pek fazlaca şahıs tarafınca araştırılan kavramlar arasındadır. Bu yüzden ilgili sözcüğün kökeni ve Kur’an-ı Kerim’deki yeri göz önünde bulundurularak “Tağut ne demek?” sorusuna net bir halde cevap verilebilir. Arapça kökenli sözcüklerden olan tağut, tuğvan (tuğyan) kelimesinden türemiştir.

Tuğvan şeklinde yazılan Arapça eylem sözcüğünün anlamı ise sınırı aşmak ve azmak olarak belirtilebilir. Bu eylem kökünden türetilen tağut sözcüğü, isim ve ödat olarak kullanılır. Türetildiği sözcüğün anlamı ve yer almış olduğu ayetlere bakılırsa “Kuran’da tağut nedir?” sorusunun kapsamlı yanıtları ise şu şekildedir;

  • Tağut (ödat): Mütecaviz, aşırı derecede azgın.
  • Tağut (isim): Kişiyi hak yoldan saptıran ve Tanrı’tan başka tapılan put, sihirbaz, şeytan ya da bilici benzer biçimde her bir varlık.

Tağut Kime Denir?

Kökeni Arapça olan tağut sözcüğünün Kur’an-ı Kerim’de yer edinen pek fazlaca ayette geçmiş olduğu görülür. Bu sözcüğün kapsamı geniş olduğundan yalnızca put olarak tanımlanması doğru değildir. Dolayısıyla tağut sözcüğü, Tanrı’tan başka tapılan her bir varlık yada günahların nitelendirilmesi için kullanılır. Bununla birlikte günah işleyen, Tanrı’ın emirlerinden sapan ve fena davranışlar sergileyen bireylere de tağut denildiği görülebilir. Bu bağlamda günümüzde tağut örnekleri aşağıdaki benzer biçimde sıralanabilir;

  • Tanrı’ın varlığı reddedilerek tapılan put ya da şeytan
  • Kahinler, sihirbazlar ve İslam dinini kullanarak insanları kandıran kimseler
  • Katliam, kul hakkı yeme ve bir kişiye kara çalma atma benzer biçimde günahlar
  • Tanrı’ın yasakları ve emirlerinden sapan kimseler