Türkiye İstatistik Kurumu, geçen senenin aralık ayına ilişkin Ziraat-GFE verilerini deklare etti. Buna bakılırsa, endeks Aralık 2023’te bundan önceki aya bakılırsa yüzde 2,62, bundan önceki senenin aralık ayına bakılırsa yüzde 41,43 ve on iki aylık averajlara bakılırsa yüzde 43,69 terfi etti.

Ana gruplarda bundan önceki aya bakılırsa, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,82, tarımsal yatırıma katkı elde eden mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,47 artış gerçekleşti. Bundan önceki senenin aynı ayına bakılırsa bakılırsa tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 37,64, tarımsal yatırıma katkı elde eden mal ve hizmet endeksinde yüzde 68,87 artış görüldü.

Senelik Ziraat-GFE’ye bakılırsa 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişiklik gösterdi.

Bundan önceki senenin aynı ayına bakılırsa artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 9,69 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 24,75 ile tarımsal ilaçlar oldu. Senelik artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 151,60 ile baytar harcamaları ve yüzde 89,31 ile öteki mal ve hizmetler oldu.

Aylık Ziraat-GFE’ye bakılırsa 9 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişiklik gösterdi. Azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,26 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak sıralandı. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,37 ile öteki mal ve hizmetler ve yüzde 5,21 ile hayvan yemi olarak sıralandı.