Tecim Bakanlığından meydana getirilen açıklamaya bakılırsa, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) işbirliğiyle Afyonkarahisar’da “Ayakkabı Sektöründe Yaşanmış olan Problemler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çalıştayda, ayakkabılara ilişkin tüketici mağduriyetlerinin asgari seviyeye düşürülmesi ve sorunların ele alınması amaçlandı.

Tecim Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın da katılmış olduğu çalıştaya, Bakanlığın ilgili birimleri ile Gömü ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı), Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı, Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standartları Enstitüsünün temsilcileri, ilgili yargı mensupları ve akademisyenler ile ayakkabı sektörünün temsilcileri katılım sağlayarak, görüş alışverişinde bulunmuş oldu.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURULAR ARTTI

Son yıllarda tüketici yargıcı heyetlerine meydana getirilen ayakkabı ürünlerine ilişkin şikayetlerde artış görüldü. Meydana getirilen başvurularda ayakkabı ürünlerine ilişkin başvurular ilk sırada yer aldı. 2023’te tüketici yargıcı heyetlerine meydana getirilen 727 bin 630 başvurudan 91 bin 527’si doğrusu toplam başvuruların yüzde 12,6’sı ayakkabı ürünlerine yönelik yapılmış oldu.

Küresel markaların taklitleri olan düzmece markalı ayakkabıların üretiminin yanı sıra hem perakende hem web yöntemiyle satışının yaygınlaşması da şikayetleri artırdı. Bu durumun, Türkiye ayakkabı sektöründeki işletmelerin ve yerli markaların rekabet enerjisini negatif etkilediği, kayıt dışılığa, vergi kayıplarına ve kayıt dışı istihdama yol açmış olduğu tespit edildi. Söz mevzusu ayakkabıların ürün güvenliği anlamında da tüketici ve çevre sağlığı açısından mühim riskler taşımış olduğu belirlendi.

“SIFIR TOLERANS” VURGUSU

Çalıştayda meydana getirilen değerlendirmeler sonucu şu tespitler öne çıktı:

  • Ayakkabı ürünlerine yönelik tüketici şikayetlerinin asgari seviyeye düşürülmesi amacıyla başta ayakkabı sektörü olmak suretiyle ilgili tüm paydaşlar tarafınca lüzumlu tedbirlerin alınması ehemmiyet arz ediyor.
  • Düzmece/öykünmek ayakkabı üretiminin ve satışının engellenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafınca lüzumlu tedbirlerin alınması ve bu alanda yapılacak denetimlere ağırlık verilmesi benimsendi.
  • Ayakkabı ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla tüm paydaşlar tarafınca “sıfır hoşgörü” ilkesiyle hareket edilmesinin ayakkabı sektörünün geleceği açısından ehemmiyet taşımış olduğu vurgulandı.

Bakanlık, gerek tüketicilerin korunması gerekse Türkiye sektör ve firmalarının sıhhatli büyüyerek gelişmesi amacıyla çalışmaların hassasiyetle devam edeceğini kaydetti.