Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bakliyat sektöründe ithalat yerine ilk olarak yerli üreticilerden ürün tedarik edip daha uygun fiyatlardan pazara sunduklarını belirterek, “Böylelikle bakliyat tüketiminin artırılması teşvik edilmiş, bu ürünlerin direkt üreticiden tüketiciye yetişmesi sağlanarak ülkemizdeki besin enflasyonuyla mücadeleye de pozitif yönde katkı verilmiştir.” dedi.

Güldal, bakliyatın hem beslenme hem de ziraat için sağlamış olduğu faydalar mevzusunda farkındalığı çoğaltmak amacıyla 10 Şubat’ın “Dünya Bakliyat Günü” olarak duyuru edildiğini söylemiş oldu.

Protein açısından varlıklı olan baklagillerin sürdürülebilir tarımın desteklenmesinde ve besin güvenliği, beslenme ve iklim değişikliği şeklinde konuların ele alınmasında mühim rol oynadığına işaret eden Güldal, sıhhatli, ekonomik ve bozulmadan uzun süre muhafaza edilebilen bakliyat ürünlerinin ülke için de büyük ehemmiyet taşıdığını altını çizdi.

Güldal, Türkiye’nin bakliyatta dünyada öne çıkan üretici ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, TMO’nun etkinlik alanına giren tüm ürünlerde olduğu şeklinde bakliyat ürünlerinde de regülasyon göreviyle piyasalara itimat verdiğini dile getirdi.

GIDA ENFLASYONUYLA MÜCADELEYE KATKI

TMO’nun 1941’den 1994’e kadar bazen bakliyat alımlarında etkinlik gösterdiğini anımsatan Güldal, 2018’de 25 yıl aradan sonrasında Ofisin yine bakliyat alımı hususunda görevlendirildiğini söyledi.

Güldal, TMO’nun 2018’den sonrasında piyasalarda istikrarın sürdürülmesine ve üretimin artırılmasına katkı verirken tüketicinin uygun koşullarda bu ürünlere erişebilmelerine de imkanı sağlandığını belirterek, şöyleki konuştu:

“Bilhassa üreticilerimiz açısından piyasalarda bazen fiyat istikrarsızlığı yaşanmış olan dönemlerde ürünlerini daha rahat pazarlayabilme alternatifi oluşturmuştur. Sektörün ham madde ihtiyacı olduğu durumlarda kurumumuz, ithalat yolu yerine ilk olarak üreticilerimizden tedarik kanalıyla ürünleri daha uygun fiyatlardan pazara sunmuştur. Böylelikle bakliyat tüketiminin artırılması teşvik edilmiş, bu ürünlerin direkt üreticiden tüketiciye yetişmesi sağlanarak ülkemizdeki besin enflasyonuyla mücadeleye de pozitif yönde katkı verilmiştir.”

“PİYASAYI ANLIK TAKİBE DEVAM”

TMO’nun bakliyat piyasasında fiyat dalgalanmalarının da önüne geçtiğini belirten Güldal, şunları kaydetti:

“Kuruluşumuzun bakliyat piyasaları içinde vazife almasının, besin fiyatlarındaki ani iniş ve çıkışların önlenmesi, yaşanmış olan besin krizlerinden ülkemizin minimum seviyede etkilenmesinin sağlanması, ürünlerin sıhhatli depolanması, zararlılarla savaşım, depolamadan meydana gelen ürün kayıplarının minimize edilmesi ve güvenlik stokunun oluşturulması şeklinde birçok açıdan büyük katkıları olmuştur. TMO, ülkemiz kültüründe mühim bir yere haiz olan bakliyatın üretim ve tüketiminin devam edebilmesi amacıyla piyasayı anlık takip ederek lüzumlu tedbirleri almaya ve üreticinin destekçisi olmaya devam edecektir.”