Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ciro endekslerini deklare etti. Buna bakılırsa, endüstri, inşaat, tecim ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz mevzusu ayda senelik bazda yüzde 69 terfi etti. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında Aralık 2023’te senelik endüstri sektörü ciro endeksi yüzde 59,4, inşaat ciro endeksi yüzde 85, tecim ciro endeksi yüzde 72,4, hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 artış kaydetti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Endüstri, inşaat, tecim ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Aralık 2023’te aylık bazda yüzde 6,6 terfi etti. Söz mevzusu ayda endüstri sektörü ciro endeksinde yüzde 6,2, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,3, tecim ciro endeksinde yüzde 7,4 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 5,4 artış oldu.

Ciro endekslerinin aylık ve senelik değişimleri (yüzde) şu şekilde:

Endeksler Aylık değişiklik Senelik değişiklik
Toplam Ciro 6,6 69
Endüstri 6,2 59,4
Madencilik ve taş ocakçılığı 5,3 70,2
İmalat 6,2 59,1
İnşaat 4,3 85
Tecim 7,4 72,4
Hizmet 5,4 66,1
Ulaştırma ve Depolama 6,3 55,6
Konaklama ve yiyecek 4,5 86,5
Informasyon ve kontakt 3,9 71,9
Gayrimenkul 2,2 9
Mesleki, bilimsel ve teknik 5,3 79
İdari ve destek 6,1 94,7